Poistenie vozidiel / Aké poistky zvoliť?

Každé motorové vozidlo musí mať uzatvorené zákonné, PZP - povinné zmluvné poistenie (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla), z ktorého sa plní škoda spôsobená na majetku alebo zdraví iného. Na vlastníkovi, resp. držiteľovi vozidla je rozhodnutie, či pre prípad škôd na vozidle uzatvorí aj ďalšie poistenie, ktoré mu v prípade škody na vlastnom vozidle vykryje, alebo kompenzuje náklady (časť nákladov) na jeho opravu, resp. obstaranie nového vozidla. Na výber má havarijné poistenie, prípadne aj 100% GAP poistenie vozidla (poistenie finančnej straty). Pre prípad úrazu posádky vozidla slúži poistenie sedadiel, teda úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom.

Povinné zmluvné poistenie

Uzatvorte najvýhodnejšie povinné zmluvé poistenie jednoducho a bez starostí porovaním cien PZP a uzatvorením poistnej zmluvy cez internet na www.poistim.sk. Všetky doklady (biela karta, návrh poistnej zmluvy) máte ineď k dispozícii, stačí si ich len vytlačiť, alebo nechať zaslať poštou domov na vašu adresu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP):

  • je nutné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia vozidla
  • pri tuzemskom motorovom vozidle musí uzavrieť držiteľ motorového vozidla alebo jeho vlastník, alebo jeho prevádzkovateľ, v prípade leasingu nájomca
  • kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám (škody na zdraví, živote a majetku)
  • dokladom a potvrdením o uzatvoreni PZP je biela karta (na území SR) a zelená karta (v zahraničí)
  • je možné vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka
  • viac informácií o PZP s výhodnými cenami poistenia nájdete na webe online poistenia.
     

Havarijné poistenie

Uzatvorte najvýhodnejšie havarijné poistenie (aj bez spoluúčasti) jednoducho a bez starostí porovaním cien a uzatvorením poistnej zmluvy kasko cez internet na www.poistim.sk/havarijne-poistenie/.

Havarijné poistenie (kasko):
  • poskytuje majiteľovi vozidla ochranu pred škodou na vlastnom motorovom vozidle, spôsobenou náhodnou udalosťou (živel, havária, krádež, vandalizmus), rozsah krytia závisí od parametrov konkrétnej havarijnej poistky
  • pri poistnom plnení sa vychádza z nových cien dielov až po hranicu totálnej škody
  • možnosť poistenia s rôznou spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti, čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné
  • viac informácií o havarijnom poistení s garanciou najnižšej ceny havarijnej poistky nájdete na online porovnaní kasko poistenia

100% GAP poistenie vozidla, poistenie finančnej straty

Uzatvorte najvýhodnejšie povinné zmluvé poistenie jednoducho a bez starostí na www.poistim.sk

 
  • poistná ochrana zabezpečujúca návratnosť 100% investície do kúpy vozidla v prípade krádeže vozidla alebo totálnej škody na vozidle 
  • EuroGAP kryje rozdiel medzi súčasnou hodnotou vozidla a jeho kúpnou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia

Poistenie sedadiel - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

 

  • poistenie sedadiel kryje riziká smrti následkom havárie a trvalého telesného poškodenia, resp. zlomeniny, popáleniny a denné odškodné úrazu pri  pobyte v nemocnici
  • najširšia ponuka poistenia sedadiel s rôznymi možnosťami a variantami poistenia

 

Poistenie v Brezne - povinné zákonné poistenie, havarijná poistka pre každé auto, 100% GAP poistenie, úrazové poistky sedadiel
Povinné zmluvné poistenie PZP - informácie o zákonnom poistení, havarijnom poistení, poisťovniach a ďalších druhoch poistenia
Havarijné poistenie - najlacnejšie havarijné poistky s podrobnými informáciami a radami ako si vybrať najvýhodnejšiu havarijnú poistku
 Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. Rozumiem